Често задавани въпроси

Законно ли е предоставянето на информация за Вашите длъжници?

1. Необходимо е Вашите длъжници да са дали съгласието си техните лични данни да бъдат обработвани от Вас, както и в случай на необходимост да бъдат предоставени на трети лица.
2. Колфинанс ООД е регистриран администратор на личните данни, според закона за Защита на личните данни. Всички действия по събираемст на Вашите задължения се извършват съгласно действащото законодателство на Р. България.

Подходяща ли е услугата за моята компания?

1. Да, в случай че Вашата компания е банка или небанкова финансова институция, която среща затруднения с управлението на просрочените си вземания или ефективността на събирането е по-ниска от желаната.
2. Да, в случай че Вашата компания е доставчик на услуги – телекомуникационни, интернет, телевизонни, охранителни – и имате голям брой клиенти, които все повече бавят плащанията си.
3. Да, в случай че се занимавате с търговия, предоставяте стокови кредити и просрочените плащания се увеличават, а Вие нямате правила за работа с просрочия.
4. Да, ако независимо от вида на бизнеса Ви искате да предотвратите възникването на просрочени вземания.
5. Не, ако имате по-малко от 10 просрочени плащания, с номинална стойност от по 5000лв. всяко.

Какви са резултатите обикновено?

1. При добре поддържана система за събиране (включително и в частта превенция) около 50% от клиентите плащат навреме.
2. Oт 7% до 12% от клиентите погасяват своите задължения до седмия ден на просрочието, около 10% – до 21-вия ден, от 8% до 12% – до 31-вия ден. Между 6% и 15% от просрочията преминават над 31-ви ден, а около половината от тях се събират след 120 ден или по съдебен ред.

Колко струва поддръжката на вътрешен отдел за колектинг?

1. Поддържането на самостоятелен вътрешен отдел не е евтино: заплати на служителите; оборудване – компютри, софтуер, коли; разходи по дейността като транспорт и телефони, например.
2. Затова самостоятелни отдели поддържат големите компании. За фирма с до 200 човека персонал е по-разумно да наеме специализирана фирма по събиране на вземания. При добре функционираща система за събиране основната дейност е превантивна, а това отнема много време. Друго съществено предимство е, че ако фирмата за събиране се занимава и със събиране в ранните фази на просрочието, то рисковите клиенти значително намаляват – всеки търговец се замисля дали би могъл да си събере парите от конкретния клиент още преди да му е дал стоковия или финансовия кредит.

Кои са най-честите грешки?

1. Липсата на ясни правила как се работи с просрочия в компанията – това води или до неправене на нищо, или до рискови импровизации.
2. Липсата на процес за мониторинг на плащанията – в компанията да не се знае кога просрочията ще станат критични за дейността.
3. Липсата на навременен контакт с клиента – чака се твърде дълго преди да се направи каквото и да било.
4. Неумението дължимата сума да се поиска правилно, отлагане на първия контакт във времето, неумение да се преодолеят възраженията или оправданията на длъжника, невъзможност за правилна аргументация по време на преговори…

Не може ли просто да осъдя длъжниците си?

1. Можете, но това отнема много време – в най-оптимистичния сценарий едно дело отнема от шест месеца до две години.

Предлагаме решения…