Мисия

Колфинанс” ООД предлага навременна и надеждна намеса при нежелание от страна на Вашите длъжници да заплатят просрочените си задължения.

Нашите служители се стремят да запазят в процеса на работата изградените бизнес отношения между нашите възложители и попадналите във временна неплатежоспособност техни контрагенти.

Помагаме на банкови и небанкови финансови институции при събирането на просрочени задължения, защото главоломното нарастване на нередовните кредити довежда до невъзможност на служителите на тези институции да се справят сами с управлението им.

Помагаме и на различни търговски субекти при събирането на просрочени задължения, с оглед намаляването на разходения собствен ресурс в тази област. Събираемостта, генерирана със собствени средства е недостатъчна за обезпечаването на необходимите за дейността оборотни средства.

Преди да се заведе съдебно-изпълнително  дело, правим всичко възможно да уредим въпроса извън съдебната зала. “Колфинанс” ООД действа като Ваш професионален партньор и гарантира възможно най-бързото и ефикасно събиране на вашите дългове.

Правните действия за неизпълнение на задълженията струват скъпо и често не успяват да постигнат желания успех. Ето защо извънсъдебното уреждане на нещата е от първостепенна важност за нас. Ние изчерпваме всички възможни варианти, свързваме се и преговаряме с Вашите длъжници.

Предлагаме решения…