Какво предлагаме

Работа с нередовни платци. Тя включва, но не се изчерпва със следните действия:
  • Изготвяне на пълна информационна справка за длъжниците от базата данни на “Колфинанс” ООД, публичните регистри и др. източници;
  • Настоятелни телефонни обаждания на домашни, мобилни и служебни телефонни номера от 8.00 до 21.00 всеки ден;
  • Посещения от страна на наши служители на домашните и служебни адреси на длъжниците с цел лична среща с тях, уговаряне на срокове за погасяване на задълженията, събиране на допълнителна информация и др.;
  • Договаряне, подписване и конторлиране на плащанията по извън-съдебни споразувения
  • Предоставяне за подпис на длъжниците на различни облигационни документи – погасителни планове, записи на заповед и др.;
  • Изготвяне на подробни, периодични отчети до клиентите ни.
  • Извършваме оценка на очаквана събираемост на портфейлите, според тяхната структура, размери, просрочие и т.н.т.
  • Даване на отчет и препоръка до клиента, съдържащи цялата събрана информация, както и оценка на кредитния рейтинг на проверяваните.
  • Издирване на длъжници – разполагаме с техническа и материална способност за локализиране на Вашите длъжници. Много често липсата на контакт с длъжника е основен проблем при събиране на вземането.

Нашето възнаграждение се определя индивидуално, въз основа на индивидуалните особености на Вашето вземане. Възнаграждение се дължи само тогава, когато има реално постъпили средства по Вашите сметки, което е гаранция за добре свършена работа по поетите от нас ангажименти.

Ние ще Ви помогнем да подобрите чувствително събираемостта на вземанията с просрочие от 30 до 120 дена.

Смятаме, че забавяния на плащанията особено над 60 дена изискват намесата на професионалисти в областта на проблемните вземания. Често причината за закъснения до 60 дена е липсата на комуникация и връзка с клиентите или се дължи на недоразумения, грешни данни (например адрес, неприемане на извършени услуги и др.), проблеми с общуването и др., но най-често на некоректно отношение на контрагента.


Предлагаме решения…